Polityka prywatności

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych w ramach sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej (dalej „Serwis”).

Ochrona danych użytkowników naszego Serwisu jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby je zabezpieczyć. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników, ich prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administrator danych:

SIA Apple Press Ltd

Numer rejestracyjny: 40203130458

Adres siedziby: ul. Maskavas 260K-1-13, Ryga, LV-1063, Łotwa

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w szczególności do celów:

- rejestracji w Serwisie;

- zawierania umów;

- rozliczeń;

- wysyłki produktów zamówionych przez użytkownika;

- skorzystania przez użytkownika z przysługujących mu praw konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, roszczenia gwarancyjne);

- wysyłania newsletterów, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach i ofertach specjalnych.

Rodzaje danych osobowych

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które są wymagane do:

1. Logowania do Serwisu:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

2. Zakupów w Serwisie:

- imię i nazwisko

- płeć

- adres wysyłki

- numer telefonu

- adres e-mail

3. Dane udostępniane przez użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia

4. Dane udostępniane przez użytkownika w przypadku zwrotu środków:

- numer rachunku bankowego.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy dane osobowe za zgodą użytkowników, wyrażoną w momencie rejestracji w Serwisie oraz w momencie potwierdzenia transakcji dokonanej w Serwisie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwia rejestrację w Serwisie i dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

- Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę bez podania przyczyny. Po wycofaniu zgody w odniesieniu do wszystkich celów przetwarzania, konto użytkownika w Serwisie zostanie usunięte, a jego dane nie będą już przez nas przetwarzane.

- Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia swoich danych bez podania przyczyny. W takim wypadku konto użytkownika w Serwisie zostanie usunięte, a dane użytkownika nie będą już przez nas przetwarzane.

- Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w całości lub w odniesieniu do wybranego celu. W takim wypadku konto użytkownika w Serwisie zostanie usunięte, a dane użytkownika nie będą już przez nas przetwarzane.

- Użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych pod względem czasu lub zakresu przetwarzania.

- Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas poprawienia lub sprostowania jego danych osobowych.

- Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane do momentu usunięcia konta użytkownika w Serwisie. Konto użytkownika może zostać usunięte na jego żądanie, a także w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zażądania ich usunięcia.

Komunikacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik może przesyłać do nas wszelkie powiadomienia lub żądania związane z przetwarzaniem jego danych osobowych wybranym przez siebie kanałem:

1. E-mail: applepresses@gmail.com

2. Tel.: +37129715457

3. Formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej

4. Adres pocztowy: SIA Apple Press Ltd, ul. Maskavas 260-1-13, Ryga, LV-1063