Privaatsuspoliitika

Töötleme veebilehe kasutajate isikuandmeid, et täita veebilehel www.apple-presses.com (edaspidi: veebileht) sõlmitud lepinguid nõuetekohaselt.

Peame meie veebilehe kasutajate andmete kaitsmist ülimalt oluliseks, seetõttu teeme kõik endast oleneva, et saaksite meie veebilehte kasutades meile oma andmeid usaldades end turvaliselt tunda. Privaatsuspõhimõtted selgitavad teie isikuandmete töötlemise reegleid ja ulatust, teie õigusi ning meie kohustusi vastutava töötlejana.

Vastutav töötleja:

SIA Apple Press Ltd

Registreerimisnumber: 40203130458

Juriidiline aadress: Maskavas iela 260K-1-13, Riia, LV-1063, Läti

Töötlemise eesmärk

Isikuandmed, mida me töötleme, on vajalikud eelkõige:

- veebilehel registreerumiseks;

- lepingu sõlmimiseks;

- arveldusteks;

- kasutaja tellitud toodete saatmiseks;

- kasutajale oma õiguste kasutamiseks (nt lepingu lõpetamine, seaduslik garantii);

- teile uudiskirjade saatmiseks, kui olete nõustunud saama infot uute toodete, allahindluste ja eripakkumiste kohta.

Isikuandmete tüüp

Me töötleme järgmisi isikuandmeid, mis on vajalikud, et saaksite:

1. Veebilehele sisse logida:

- eesnimi ja perekonnanimi

- e-posti aadress

2. Veebilehelt osta:

- eesnimi ja perekonnanimi

- sugu

- tarneaadress

- telefoninumber

- e-posti aadress

3. Andmed, mille esitamine on valikuline:

- sünnikuupäev

4. Andmed, mis tuleb esitada raha tagasisaamiseks:

- pangakonto number.

Andmetöötlemise seaduslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27. aprilli 2016 määrusega 2016/679.

Töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul, mille olete andnud veebilehel registreerumise hetkel ning veebilehel tehtud tehingu kinnitamise hetkel.

Teie nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks on täiesti vabatahtlik, kuid nõusolekust keeldumine teeb võimatuks sellel veebilehel registreerumise ja ostmise.

Seoses sellega, et me teie isikuandmeid töötleme, on teil järgmised õigused:

- Te võite oma nõusoleku igal hetkel tagasi võtta, põhjust avaldamata. Kui võtate tagasi nõusoleku oma andmete töötlemiseks kõigil eesmärkidel, kustutatakse teie kasutajakonto veebilehel ning me ei töötle enam teie andmeid.

- Te võite oma igal hetkel nõuda, et me teie andmed kustutaksime, ilma põhjust avaldamata. Andmete kustutamine tähendab, et teie kasutajakonto meie veebilehel kustutatakse ning me ei töötle enam teie andmeid.

- Võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kas siis igasugusele või kindlaks otstarbes töötlemisele. Vastuväite esitamine tähendab, et teie kasutajakonto meie veebilehel kustutatakse ning me ei töötle enam teie andmeid.

- Teil on õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist kas ajaliselt või ulatuse mõttes.

- Te võite igal hetkel nõuda, et parandaksime või täiendaksime teie isikuandmeid.

- Te võite igal hetkel nõuda, et annaksime infot selle kohta, millises ulatuses me teie isikuandmeid töötleme.

Teie isikuandmete säilitamise periood

Säilitame teie isikuandmeid kuni teie kasutajakonto kustutamiseni meie veebilehel. Kasutajakonto võidakse kustutada teie nõudmisel, kuid ka juhul, kui võtate tagasi nõusoleku oma andmete töötlemiseks, esitate vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele või nõuate, et teie isikuandmed kustutataks.

Teie isikuandmetega seotud suhtlus

Oma isikuandmetega seotud teateid või nõudeid võite meile saata enda valitud kanali kaudu:

1. Saates e-kirja aadressil: applepresses@gmail.com

2. Helistades: +37129715457

3. Meie veebilehel oleva kontaktivormi kaudu

4. Postiga aadressil: SIA Apple Press Ltd, Maskavas iela 260-1-13, Riia, LV-1063